သ​တ​င​္း
0

Equality Myanmar မွ လူ႔အခြင့္အေရး အျမင္ဖြင္႔သင္တန္း ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပီးစီး

Equality Myanmar အဖြဲ႕မွ အေျခခံ လူ႔အခြင္႔အေရး သင္တန္းကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပျပီး စီးခဲ႔ပါသည္။ ၂.၈.၂၀၁၆ မွ ၆.၈.၂၀၁၆ထိ (၅) ရက္တာ သင္တန္းကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕နယ္ အသီးသီးမွ သင္တန္း သား…

HR သတင္း
0

လိင္တူခ်စ္သူမ်ားကို ရဲမ်ားက အႏုိင္က်င့္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ႏွစ္ဖဲြ႕က အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္

By ခင္မို႔မို႔လြင္ No.1195 Monday, August 29, 2016 LGBT (လိင္တူခ်စ္သူ) မ်ား၏ ဘဝႏွင့္ အသံမ်ားအ ေၾကာင္းကို ၿမိဳ႕နယ္သံုးၿမိဳ႕နယ္ တြင္ မွတ္တမ္းယူ၍ သုေတသန ျပဳလုပ္ထားေသာ အခ်က္အလက္ မ်ားအရ…

Leaderboard Ad