သ​တ​င​္း
0

အေျခခံလူ႔အခြင္႔အေရးအျမင္ဖြင္႔သင္တန္း ေနျပည္ေတာ္ေကာာင္စီနယ္ေျမ တပ္ကုန္းျမိဳ႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ျပီးစီး

ညီမွ်ျခင္းျမန္မာနွင္႔ လူ႔အခြင္႔အေရးပညာေပးသူမ်ားကြန္ယက္တို႔ပုူးေပါင္းျပီး ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ တပ္ကုန္းျမိဳ႔တြင္ ၉ ဇြန္ ၂၀၁၇ မွ ၁၁ ဇြန္ ၂၀၁၇ အထိ(၃)ရက္တာက်င္းပျပဳလုပ္ျပီးစီးခဲ႔သည္။ ထုိသင္တန္းတြင္ ရပ္ရြာတြင္း တက္ၾကြလွဳပ္ရွားသူမ်ား လူငယ္မ်ား ေက်းရြာလူၾကီးမ်ားနွင္႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီအခ်ိဳ႔မွအဖြဲ႔၀င္ အမ်ိဳးသား (…

HR သတင္း
0

အက်ိဳးအျမတ္မ်ားခြဲေဝျခင္း (Benefit sharing)

ျမန္မာႏိုုင္ငံမွာေနထိုုင္ၾကတဲ့ ဌာေနတိုုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ေဒသမွာရွိတဲ့ သဘာ၀သယံဇတမ်ားကိုု ခြဲေ၀အသံုုးခ်မႈနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး ပညာေပးကာတြန္းဇာတ္လမ္းတိုုေလးျဖစ္ပါတယ္။

Leaderboard Ad