သ​တ​င​္း
0

လူ႔အခြင့္အေရး ဆင့္ပြားသင္တန္း မေကြးတုိင္း ကံမၿမိဳ႔တြင္ က်င္းပျပီးစီး

ညီမွ်ျခင္း ျမန္မာအဖြဲ႔မွ ဦးေဆာင္၍ လူ႔အခြင့္အေရး ဆင့္ပြား သင္တန္းကုိ မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး ကံမျမိဳ႕သာသနာ့ဗိမာန္တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္၊ သင္တန္းနည္းျပ ဦးေအာင္မ်ိဳးသူမွ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြး သင္ၾကားခဲ့ျပီး ရန္ကုန္ ညီမွ်ျခင္းျမန္မာရံုး ေဒၚၾကည္ျဖဴ မွ ပံ့ပိုးကူညီသူအျဖစ္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ ေပးခဲ့ ပါသည္။သင္တန္းကုိ…

HR သတင္း
0

ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပ၀န္းက်င္ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ျခင္း Campaign စတင္ျပဳလုပ္(ရုပ္သံ)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ကို ေဘးကင္းလံုျခံဳသည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ေပၚေပါက္လာရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပ၀န္းက်င္ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ျခင္း Campaign စတင္ျပဳလုပ္(ရုပ္သံ) ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို ေဘးကင္းလံုျခံဳတ့ဲ ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ ေပၚေပါက္လာဖို႔ ရည္ရြယ္တဲ့ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးနဲ႔ ၿမိဳ႕ၿပ၀န္းက်င္ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ျခင္း Campaign စတင္မိတ္ဆက္ပြဲကို Action…

Leaderboard Ad