သ​တ​င​္း
0

ျမန္မာႏိုင္ငံက ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာအခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္ ICESCR ကို အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုး

ျမန္မာႏိုင္ငံက ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာအခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္ကို (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights – ICESCR) စာခ်ဳပ္ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၆)…

HR သတင္း
0

စီးလူယဥ္စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထိုးလိုက္တဲ့အခါ

ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ့ကို ထူေထာင္ခဲ့တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြထဲမွာ စစ္တားဆီးေရး၊ နိုင္ငံေတြ ပူးေပါင္းလက္တြဲျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထူေထာင္ေရးဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြအျပင္ နိုင္ငံတကာ လူ့အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံညြန္းေတြကို ျပဌာန္းျပီး အဖြဲ့ဝင္နိုင္ငံေတြက ေလးစားလိုက္နာေစဖို့ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္တခုလည္း ပါဝင္ပါတယ္။ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ လူ့အခြင့္အေရးခ်ိုးေဖာက္မႈေတြကို…

Leaderboard Ad