သ​တ​င​္း
0

ႏို္င္ငံတကာ ႏို္င္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ႏွစ္ (၅၀) ျပည့္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ထိုစာခ်ဳပ္ကို အျမန္ဆံုးလက္မွတ္ထိုးရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္

ႏို္င္ငံတကာ ႏို္င္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (International Covenant on Civil and Political Rights) ကို ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံက ၁၉၆၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၆)ရက္ေန႔တြင္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့ၿခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယခု ၂၀၁၆…

HR သတင္း
0

NLD ၏ ဥပေဒအႀကံေပး ဦးကိုနီ ေလဆိပ္တြင္ အသတ္ခံရမႈေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥလုပ္ေဆာင္သူမ်ား စိုးရိမ္

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ၏ ဥပေဒအၾကံေပး တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးကိုနီ ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္၌ ေသနတ္ျဖင့္ အနီးကပ္ ပစ္ခတ္လုပ္ႀကံခံရၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္အတူ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥ လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ား၏ လံုၿခံဳေရးကိုပါ အစိုးရအေနျဖင့္ စဥ္းစားသင့္ၿပီဟု ေထာက္ျပေဝဖန္လာၾကသည္။ “ေန႔ခင္းေၾကာင္ေတာင္မွာ…

Leaderboard Ad