လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္တဲ့ တပ္မေတာ္သားေတြကုိ အေရးယူယူျခင္းထက္ ၿကိုတင္ကာကြယ္သင့္

0

လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္တဲ့ တပ္မေတာ္သားေတြကုိ အေရးယူယူျခင္းထက္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ ေလ်ာ့က်ေအာင္ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္မႈေတြ လုပ္သင့္တယ္လုိ႔ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသေတြက ေျပာပါတယ္။ ေဟမာဝင္းက တင္ဆက္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ DVB TV – 23.01.2018

Share.

Leave A Reply