လူ႔အခြင့္အေရးစကားသံ အပိုုင္း(၁၁၁) ပါပြီးထံမွသင္ယူျခင္း အႏိုုင္က်င့္မႈကိုုတုုန္ျပန္ျခင္း (တတိယပိုုင္း)

0

ကေလးေတြအေပၚ အၾကမ္းဖက္တာေတြကို သိရွိနားလည္ဖို႔၊ အၾကမ္းဖက္တာေတြကို တားဆီးႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး တင္ဆက္ထားတဲ့ “ ပါပီြး၊ နဂါးေလးႏွင့္ တစံုုတရာ၏စြန္႔စားခန္းမ်ား”ပညာေပးဇာတ္လမ္းေလးျဖစ္ပါတယ္။

ဇာတ္လမ္းထဲမွာေတာ့ ပါပီြးဆိုတဲ့ ေကာင္ေလးနဲ႔ သူရဲ႔ သူငယ္ခ်င္း နဂါးေလးတို႔ရဲ႔ တစံုတရာတို႔အေၾကာင္းကို မိတ္ဆက္တင္ျပၿပီး၊ ပါပီြးနဲ႔ တစံုတရာဟာ နဂါးေလးကိုစီးၿပီး ကမၻာကို လွည့္လည္ၾကည့္ရူရင္း ကေလးေတြအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ဘယ္ေလာက္ဆိုး၀ါးေနသလဲဆိုတာကို ေလ့လာတဲ့အေၾကာင္းေလးပါ။

Share.

Leave A Reply