သကၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႔နယ္ အ.ထ.က (၄) မွာ လူ႔အခြင့္အေရးအေၾကာင္း ေဟာေျပာ

0

ဒီေန႔ သကၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႔နယ္ အ.ထ.က (၄) မွာ လူ႔အခြင့္အေရးအေၾကာင္း ေဟာေျပာျဖစ္ပါတယ္… AAPP နဲ႔ တိုင္ပင္က်င္းပျဖစ္တာပါ… ကိုယ္ေတြတံုးက ေလ့လာခြင့္မရခဲ့တဲ့ ဗဟုသုတေတြကို ျပန္လည္ပို႔ခ်ျဖစ္တာ ၀မ္းသာမိတယ္…

Share.

Leave A Reply