အမုန္းစကားတားဆီးတဲ့ဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

0
DVB TV – အမုန္းစကားတားဆီးတဲ့ဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း တင္ဆက္ – ေနရီရီ
Share.

Leave A Reply