အေျခခံလူ႔အခြင္႔အေရးအျမင္ဖြင္႔သင္တန္း ေနျပည္ေတာ္ေကာာင္စီနယ္ေျမ တပ္ကုန္းျမိဳ႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ျပီးစီး

0

ညီမွ်ျခင္းျမန္မာနွင္႔ လူ႔အခြင္႔အေရးပညာေပးသူမ်ားကြန္ယက္တို႔ပုူးေပါင္းျပီး ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ တပ္ကုန္းျမိဳ႔တြင္ ၉ ဇြန္ ၂၀၁၇ မွ ၁၁ ဇြန္ ၂၀၁၇ အထိ(၃)ရက္တာက်င္းပျပဳလုပ္ျပီးစီးခဲ႔သည္။ ထုိသင္တန္းတြင္
ရပ္ရြာတြင္း တက္ၾကြလွဳပ္ရွားသူမ်ား လူငယ္မ်ား ေက်းရြာလူၾကီးမ်ားနွင္႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီအခ်ိဳ႔မွအဖြဲ႔၀င္ အမ်ိဳးသား ( ၁၆) ဦး အမ်ိဳးသမီး (၁၂ ) စုစုေပါင္း (၂၈) ဦးတက္ေရာက္ေဆြးေႏြးမွဳျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ႔သည္။
သင္တန္းတြင္ လူ႔အခြင္႔အေရးသေဘာတရားမ်ား သမုိင္းေၾကာင္းမ်ား လူ႔အခြင္႔အေရးေၾကညာစာတမ္းမ်ား အခြင့္အေရးအပိုင္းမ်ားနွင္႔ လူ႔အခြင္႔အေရးအမ်ိဳးအစား ရရွိခံစားခြင္႔ရွိသူအုပ္စု၀င္မ်ားအစုိးရနွင္႔ ျပည္သူတုိ႔၏ လူ႔အခြင္႔အေရးဆုိင္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတိုင္းၾကားနို္င္သည္႔ေနရာမ်ားကိုသင္ တန္းသားဗဟိုျပဳနည္းစနစ္မ်ား အသံုးျပဳျပီး ညီမွ်ျခင္းျမန္မာ ရန္ကုန္မွ နည္းျပ မၾကည္ျဖဴနွင္႔ လူ႔အခြင္႔အေရးပညာေပးသူမ်ားကြန္ယက္ ေနျပည္ေ တာ္ တာ၀န္ခံ မလင္းျဖဴျပာဘုိ နွင္႔ အလုပ္သင္နည္းျပ ေနာ္ေအးသဌၨျမတုိ႔က ကူညီပါ၀င္ဦးေဆာင္ ေဆြးေႏြးမွဳျပဳလုပ္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။
က်ေနာ္တို႔ဘ၀မွာ အခုလိုသင္တန္းမ်ိဳးဆိုတာ အခုမွ တစ္ၾကိမ္ပဲၾကံုေတြဘူးတယ္ သင္ၾကားပို႔ခ်တဲ႔အေၾကာင္း အရာေတြကလည္း က်ေနာတို႔ ဘ၀ေတြ႔အတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ေတြဆုိတာသိရွိလုိက္ရတယ္ တစ္ဆက္ ထဲမွာပဲ လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုတာအရာက လူသားတုိင္းအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တယ္ဆိုတာကိုလည္း နားလည္ သိရွိလာခဲ႔တဲ႔အတြက္ အမတန္မွ အက်ိဳးေက်းဇူးရွိတဲ႔သင္တန္းတစ္ရက္ျဖစ္တယ္ဆုိတာ သိလိုက္ရတယ္ ဒါပင္မယ့္ ရက္တုိေတာင္းမွဳအတြက္ က်ေနာ္တို႔ အားမလိုအားမ ရျဖစ္တယ္ ဒီထက္ပိုျပီးေတာ့ သိခ်င္ေသး ပါတယ္လုိ႔ သင္တန္းတက္ေရာက္သူ တစ္ဦးကလည္း ရင္ဖြင္႔ေျပာၾကားခဲ႔ပါတယ္။
မသိေသးတဲ႔ မေၾကာင္းအရာမ်ားကိုသိရွိခဲ႔တယ္။ မသိနားမလည္တဲ႔ အရာေတြသိရွိတယ္ အရင္က HR ဆိုတာ ဘာမွန္း မသိဘူး သင္တန္း တက္ျပီးေနာက္လူ႔အခြင္႔အေရးနဲ႔ ပတ္သက္တာေတြအမ်ားၾကီးသိရွီခဲ႔ရ
တယ္။ လူေနမွဳဘ၀ လူမွဴဖူလံုေရးအေၾကာင္းအရာေတြ ေတာင္တမွဳမ်ားကင္းရမယ္(ဆုိတာအေျခခံလူမွဳဘ၀လိုအပ္ ခ်က္မ်ား ဖူလုံုမွဳရွိရမယ္ဆုိတာမ်ိဳး )ေၾကာင္႔ၾကမွုမ်ားကင္ရမယ္ဆုိတာ လူေတြအေၾကာက္တရားကင္းကင္းနဲ႔ လံုျခံဳစြာေနထုိင္ရမွဳဆိုသည္႔ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုသိရွိလုိက္ရတယ္။
ကိုယ္တုိင္လည္းလူ႔အခြင္႔အေရးခ်ိဳးေဖါက္မွဳမ်ားမလုပ္မိေအာင္လည္း သတိျပဳရမယ္ဆုိတာကိုေလ႔လာမွတ္သားမိလုိက္ပါတယ္ ဟု သင္တန္း တက္ေရာက္သူ ေမာင္ေနထက္ေအာင္မွလည္း ေျပာဆုိခဲ႔ပါတယ္။

Share.

Leave A Reply