ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ ေဇယ်သီရိျမိဳ႔နယ္ေလသာေက်းရြားတြက္အေျခခံလူ႔အခြင္႔အေရးသင္တန္း က်င္းပျပီးစီး

0

ညီမွ်ျခင္းျမန္မာႏွင္႔ လူ႔အခြင္႔အေရးပညာေပးသူမ်ားကြန္ယက္တုိ႔ ပူးေပါင္းျပီး အေျခခံလူ႔အခြင္႔အေရးဆုိင္ရာ ၃ ရက္သင္ တန္းတစ္ခုကုိ ေဇယ်သီရီျမိဳ႔နယ္ေလသာေက်းရြာတြင္ ၇- ၇-၂၀၁၇ မွ ၉-၇-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ထိ ညီမွ်ျခင္း ျမန္မာ ရန္ကုန္ရံုးမွ နည္းျပ မၾကည္ျဖဴနွင္႔ ေနျပည္ေတာ္ လူ႔အခြင္႔အေရးပညာေပးသူမ်ားကြန္ယက္မွ မလင္းျဖဴျပာတို႔ မွ
ဦးေဆာင္သင္တန္း ပို႔ခ် ေပးခဲ႔သည္။
ေဒသတြင္း ရပ္ရြာလူထုမွ လူ႔အခြင္႔အေရးအသိပညာမ်ားထြန္းကားျပီး မိမိတို႔ေဒသတြင္း လူ႔အခြင္႔အေရးခ်ိဳး ေဖါက္မွဳမ်ားကို သတိျပဳမိလာေစရန္နွင္႔ တိုင္ၾကားမွဳမ်ားကို စနစ္တက်ျပဳလုပ္လာနုိင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ပုိ႔ခ် ေပးခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိသင္တန္း ကို ေဒသတြင္း လူ႔အခြင္႔အေရးစိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား ပညာေရးဌာနမွ ၀န္ထမ္း မ်ား ေက်ာင္းဆရာ ၊ဆရာမမ်ားနွင္႔ သင္တန္း သား သင္တန္းသူ (၂၄)ေယာက္တုိ႔ မွစိတ္ပါ၀င္စားစြာျဖင္႔ တက္ေရာက္ခဲ႔သည္။
သင္တန္းသားဗဟုျပဳနည္းစနစ္မ်ားျဖင္႔ ၄င္းတုိ႔ေဒသတြင္းအျဖစ္အပ်က္မ်ားနွင္႔ ခ်ိတ္ဆက္ျပီး ဇာတ္လမ္း မွတ္တမ္းပံုျပင္ မ်ား ကိုအသံုးျပျပီး လူ႔အခြင္႔အေရးသေဘာတရားမ်ား ။လူ႔အခြင္႔အေရး သမုိငး္ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင္႔အေရး ေပၚေပါက္လာမွဳသမိုင္းေၾကာင္းမ်ား လူ႔အခြင္႔အေရးေၾကညာစာတမ္းပါ အပိုဒ္၏အဓိပၸါယ္မ်ား လူ႔အခြင္႔အေရးအမ်ိဳးအစား မ်ား ႏိုင္ငံတကာ စာခ်ဳပ္မ်ားနွင္႔ အစိုးရတာ၀န္ရွိမွဳ လူ႔အခြင္႔ အေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တုိင္ၾကားမွဳျပဳလုပ္နို္ငသည္႔ ေနရာဌာန မ်ားတုိင္းၾကားမွဳပံုစံ မ်ားကိုပို႔ခ် ေပးခဲ႔ျခင္းျဖစ္ သည္။
“ “ “အိမ္ကသင္တန္းေပးတက္တယ္ လူ႔အခြင္႔အေရးသင္တန္းလုိ႔ေျပာတယ္ ဘာေတြသင္မလဲဆိုတာလည္း မသိခဲ႔ဘူး အဲ႔လိုပံုစံနဲ႔ဒီသင္တန္းကိုေရာက္လာခဲ႔တယ္။ ပထမ ေန႔မနက္ပိုင္းးထိ အရမ္းၾကီးနားလည္ သေဘာ ေပါက္တာေတြ မရွိခဲ႔ေသးဘူး ေန႔လည္ေလာက္ေတာ႔ နည္းနည္းစိတ္၀င္စားလာတယ္။ဒုတိယေန႔မွာေတာ႔ သေဘာေပါက္သြားခဲ႔တယ္ .ကိုယ္ေတြအတြက္ တကယ္႔ကိုလုိအပ္တဲ႔ အေၾကာင္းအရာ ေတြမ်ားပါလားဆုိတာ သိလာတယ္။ သင္တန္းရက္အရမ္းနည္းတယ္လုိ႔လည္းခံစားခဲ႔ရတယ္။ က်ေနာ္ အသက္အရြယ္နဲ႔ ဒီလို အေၾကာင္းအရာေတြကို ေလလာ႔ခြင္႔ရခဲ႔တဲ႔အတြက္လည္း ေက်နပ္မွဳျဖစ္ခဲ႔ရတယ္။ေရွ႔ေလွ်ာက္ျပီးေတာ႔ လည္း လူ႔အခြင္႔အေရးဆုိင္ရာအခ်က္ အလက္ေတြကို ယခုထက္ပိုျပီးေတာ႔ေလ႔လာခ်င္စိတ္ေတြျဖစ္ေပၚလာပါတယ္လို႔ သင္တန္းတြင္ အငယ္ဆံုး သင္တန္းသား ျဖစ္သူ ေမာင္————— ကေျပာဆိုခဲ႔႔ပါတယ္ ”””””””
“ ေနာက္ထပ္တစ္ေယာက္ေရာဘယ္လိုေတြေျပာခဲ႔သလဲ က်ေနာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လူ႔အခြင္႔ အေရးခ်ိဳး ေဖါက္ခံရမွမ်ားကုိ အခု UDHR အပိုဒ္မ်ားကိုေလ႔လာျပီမွ လူ႔အခြင္႔အေရးေတြ ငါတို႔ အရမ္းကို ခ်ိဳးေဖါက္ခံခဲ႔ရပါလား ဆုိတာကို သိလိုက္ရတယ္ . အခုဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ အေနနဲ႔ ဥပေဒမ်ားကို ေလ႔လာခြင္႔ရခဲ႔တယ္ လူ႔အခြင္႔အေရးခ်ိဳး ေဖါက္မွဳေတြကို တုိင္ၾကားနုိင္တယ္ဆိုတာကို အပိုဒ္(၅) မွာလဲ ေဖၚျပထားတာ ျဖစ္တဲ႔အတြက္ ဘယ္သူမွ လူ႔အခြင္႔အေရး ကို လာခ်ိဳးေဖါက္လုိ႔ မရေတာ႔ဘူးဆိုတာကို သိလုိက္ျပီ က်ေနာ္တို႔ အတြက္အရမ္းကိုလုိအပ္တဲ႔အနွစ္ေတြ တန္းဖိုးရွိတဲ႔ အေၾကာင္းအရာေတြျဖစ္တယ္ဆုိတာသိလိုက္ပါျပီလုိ႔ ႏိုင္ငံေရးစိတ္၀င္စားပါတယ္ ၀ါသနာပါတယ္လု႔ိဆိုတဲ႔ ေတာင္သူ တစ္ေယာက္ျဖစ္သူ “ ကိုေဇာ္၀မ္း “ ကအခုလုိေျပာဆုိခဲ႔ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

Share.

Leave A Reply