ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ပစ္ခတ္မႈအေပၚ Equality Myanmar ဦးေအာင္မ်ဳိးမင္း ရဲ႕သံုုးသပ္ခ်က္

0

&ေမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပစ္ခတ္ႏွိမ္ႏွင္းမႈအေပၚ Equality Myanmar ဦးေအာင္မ်ဳိးမင္း ရဲ႕ ေျပာဆိုုခ်က္အျပည့္အစုုံ

Share.

Leave A Reply