ျမန္မာနိုင္ငံမွ အစုလိုက္အၿပဳံလိုက္သတ္ျဖတ္မႈ

0

ေဝးလံေခါင္ဖ်ားသည့္ ေက်းရြာတစ္ခုတြင္ ျမန္မာလံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ့ဝင္မ်ားနွင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ရြာသားမ်ားတို့မွ ရိုဟင္ဂ်ာေနအိမ္မ်ားအား မီးရွို့ဖ်က္ဆီးခဲ့ျပီး၊ သတ္ျဖတ္ခဲ့ျကသည္

By ဝလံုး၊ ေက်ာ္စိုးဦး၊ SIMON LEWIS နွင့္ ANTONI SLODKOWSKI Filed Feb. 8, 2018, 10 p.m. GMT

အင္းဒင္၊ ျမန္မာ – ပူးတြဲ ခ်ည္ေနွာင္၍ ဖမ္းဆီးခံထားရေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ ၁၀ ဦးသည္ ၄င္းတို့၏ ဗုဒၶဘာသာ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား ေျမက်င္းတူးေနသည္ကို ျကည့္ရႈေနခဲ့သည္။ ထို့ေနာက္မ်ားမျကာမီကာလျဖစ္ေသာ စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္ေန့ နံနက္ခင္း၌ ၁၀ ဦးစလံုး ေသဆံုးခဲ့သည္။ အနည္းဆံုး နွစ္ဦးအား ဗုဒၶဘာသာ ရြာသားမ်ားမွ ေသသည္ အထိ ခုတ္သတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ က်န္ရွိသူမ်ားကိုမူ စစ္သားမ်ားမွ ပစ္သတ္ခဲ့ေျကာင္း ေျမတူးခဲ့သူမ်ားထဲမွ နွစ္ဦးက ဆိုသည္။

ဤသတ္ျဖတ္မႈမ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း အျကမ္းဖက္မႈမ်ား၏ အခန္းဆက္ထဲမွ ေနာက္ထပ္ အခန္းတြဲ အပိုင္း တစ္ခုဟု သတ္မွတ္ရေပမည္။ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားမွ စစ္တပ္အား မီးရွို့ ဖ်က္ဆီးမႈ၊ အဓၶမျပုက်င့္မႈမ်ားနွင့္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားအတြက္ စြပ္စြဲ ထားသည္။ ျမန္မာ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ၄င္း၏ “နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး ေဆာင္ရြက္မႈ” သည္ ဆူပူေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအား တရားဝင္ တံု့ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခုျဖစ္ေျကာင္း ဆိုသည္။

Reuters သတင္းဌာနသည္ အင္းဒင္ရြာတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား မတိုင္ခင္ေန့ရက္မ်ားမွ အေျခအေနမ်ား ကို စပ္ဆက္ပံုေဖာ္နိုင္ရန္ ျကိုးပမ္းခဲ့ျပီး၊ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ရြာသားမ်ား၏ အင္တာဗ်ူးေမးျမန္းမႈမ်ား မွ တဆင့္ ၄င္းတို့မွ ရိုဟင္ဂ်ာေနအိမ္မ်ားအား မီးရွို့ဖ်က္ဆီးကာ မူစလင္မ်ားအား သတ္ျဖတ္၍ ရုပ္အေလာင္းမ်ားအား ျမႈပ္နွံခဲ့ေျကာင္း ဖြင့္ဟဝန္ခံခ်က္ကို ပထမဆံုးအေနျဖင့္ ရရွိခဲ့သည္။

ဤမွတ္တမ္းသည္ စစ္သားမ်ားနွင့္ လက္နက္ကိုင္ရဲတပ္ဖြဲ့မ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ေနေျကာင္း ဓာတ္ပံု သက္ေသ အေထာက္ အထားမ်ားနွင့္ လံုျခံုေရး ဝန္ထမ္းမ်ားထံမွ သက္ေသထြက္ဆိုခ်က္မ်ား ပထမဆံုးအျကိမ္ ရယူနိုင္ခဲ့သည့္ အမွတ္အသား တစ္ခုလည္း ျဖစ္ေပသည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ေက်းရြာလူျကီးတစ္ဦးမွ Reuters သတင္းဌာနသို့ ေထာက္ပံ့ခဲ့ေသာ ဓာတ္ပံုသံုးပံုသည္ လံုျခံုေရး တပ္သားမ်ားမွ ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိုးသားမ်ားအား ထိန္းသိမ္းထားသည့္ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန့ ညေနခင္း အေစာပိုင္း အခ်ိန္မွ ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိုးသားမ်ား သတ္ျဖတ္ျခင္းခံရသည့္ စက္တင္ဘာလ ၂ရက္ေန့ မနက္ ၁၀နာရီ ေက်ာ္ခန့္ အထိ အဓိက ေသာ့ခ်က္က်ေသာ အခိုက္အတန့္မ်ားအား ဖမ္းယူ ရိုက္ကူးထားသည့္ ဓာတ္ပံုမ်ား ျဖစ္သည္။

Reuters ၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားေျကာင့္ ရဲအရာရွိမ်ား မွ သတင္းဌာန၏ သတင္းေထာက္နွစ္ဦးျဖစ္ေသာ ကိုဝလံုးနွင့္ ကိုေက်ာ္စိုးဦးတို့အား ရခိုင္နွင့္ဆက္နြယ္ေသာ လွ်ို့ဝွက္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား ရယူထားသည္ ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္နွင့္အတူ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ ေန့က ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ထို့ေနာက္ ဇန္နဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန့တြင္ Reuters သတင္းဌာနမွ ျပင္ဆင္ေနခဲ့သည့္ သတင္း၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေသာ အင္းဒင္အရပ္တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိုးသား ၁၀ ဦး သတ္ျဖတ္ခံရသည္ကို အတည္ျပုသည့္ ထြက္ဆိုခ်က္တစ္ခုကို စစ္တပ္မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

သို့ေသာ္ စစ္တပ္မွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ျဖစ္စဉ္ပံုစံသည္ Reuters သတင္းဌာနသို့ ရခိုင္ဗုဒၶဘာသာဝင္နွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ မူစလင္ သက္ေသမ်ားတို့မွ ေပးထားေသာ မွတ္တမ္းမ်ား နွင့္ အေရးပါသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ကြဲလြဲေနသည္ကို ေတြ့ ရွိရသည္။

စစ္တပ္အဆိုရမူ အဆိုပါအမ်ိုးသား ၁၀ ဦးသည္ လံုျခံုေရးတပ္မ်ားအား တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္ အျကမ္းဖက္သမား ၂၀ဝ ထဲမွ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ သို့ေသာ္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ရြာသားမ်ားအား ဤေဆာင္းပါးအတြက္ အင္တာဗ်ူးေမးျမန္းခ်က္မ်ား တြင္မူ ゞင္းတို့မွ အင္းဒင္ရွိ လံုျခံုေရးတပ္မ်ားအေပၚ ပမာဏမ်ားျပားေသာ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ိုး မရွိခဲ့ေျကာင္း အစီရင္ခံခဲ့သည္။ ထို့ျပင္ ရိုဟင္ဂ်ာသက္ေသမ်ားမွ Reuters သတင္းဌာနသို့ ေျပာျကားခ်က္အရမူ စစ္သားမ်ားသည္ အနီးနားကမ္းေျခတစ္ခု၌ ခိုလံႈေနခဲ့ေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားထဲမွ ၁၀ ဦးအား ဆြဲထုတ္သြားခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ထို့ျပင္ ရခိုင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ရြာသားမ်ား၊ စစ္သားမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္ ရဲတပ္ဖြဲ့ဝင္မ်ား၊ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားနွင့္ ေဒသခံ အုပ္ခ်ုပ္ေရးမႉးမ်ား နွင့္ အင္တာဗ်ူးေမးျမန္းမႈမ်ားအရ ဆက္လက္ေတြ့ ရွိရသည္မွာ –

– စစ္တပ္နွင့္ လက္နက္ကိုင္ ရဲတပ္သားမ်ား သည္ ရိုဟင္ဂ်ာေနအိမ္မ်ားအား မီးရွို့ ဖ်က္ဆီးရန္ အင္းဒင္နွင့္ အျခားေက်းရြာ အနည္းဆံုး နွစ္ရြာေလာက္မွ ဗုဒၶဘာသာဝင္ အရပ္သားမ်ားအား စုစည္းခဲ့သည္ဟု ဗုဒၶဘာသာဝင္ ရြာသားမ်ားမွ ေျပာဆို ခဲ့သည္။

– အင္းဒင္ရွိ ရိုဟင္ဂ်ာ ရြာငယ္မ်ားအား “ရွင္းလင္းရန္” အမိန့္သည္ စစ္တပ္မွ စတင္ျခင္းျဖစ္ျပီး အဆင့္ဆင့္ ရရွိလာေသာ အမိန့္ျဖစ္ေျကာင္း လက္နက္ကိုင္ ရဲအရာရွိ သံုးဦးနွင့္ ျပည္နယ္ျမို့ေတာ္စစ္ေတြရွိ ေထာက္လွမ္းေရးယူနစ္မွ ေလးေယာက္ေျမာက္ ရဲအရာရွိတို့က ေျဖျကားခဲ့သည္။

– လက္နက္ကိုင္ရဲတပ္သားမ်ားအခ်ို့သည္ နြားမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ား အပါအဝင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအား ျပန္လည္ေရာင္းခ်ရန္အတြက္ လုယူသိမ္းပိုက္ခဲ့ေျကာင္း အင္းဒင္ရွိ ဗုဒၶဘာသာဝင္အုပ္ခ်ုပ္ေရးမႉးနွင့္ လက္နက္ကိုင္ ရဲအရာရွိ မ်ားထဲမွ တစ္ဦး၏အဆိုအရ သိရွိရသည္။

အစိုးရ၏ ေပၚလစီမွာ အလြန္ရွင္းလင္းသည္ဟု ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာသည္။ “လူအခြင့္အေရး ခ်ိုးေဖာက္မႈေတြ မရွိဘူး လို့ ျငင္းဆန္ေနမွာ မဟုတ္ဘူး။ ျပီးေတာ့ အသလြတ္ ျငင္းဆန္မႈေတြ လုပ္ေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။” အကယ္၍ အလြဲသံုးစားမႈေတြနဲ့ ပတ္သက္တဲ့ “ခိုင္မာျပီး ယံုျကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ မူရင္း သက္ေသေတြ” ရွိရင္ အစိုးရက စံုစမ္းစစ္ေဆး သြားမည္ ျဖစ္သည္ ဟု သူက ဆိုသည္။

“ဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို့ အေနနဲ့ ခိုင္မာျပီး ယံုျကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ မူရင္း သက္ေသေတြရရင္ ေျမျပင္မွာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြ ျပုလုပ္လို့ရတယ္။ ျပီးေတာ့ ခ်ိုးေဖာက္မႈေတြ ရွိေျကာင္း သက္ေသအေထာက္အထားေတြ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေတြ့ရွိရင္ ကြ်န္ေတာ္တို့ အေနနဲ့ တည္ဆဲဥပေဒေတြ အတိုင္း လိုအပ္တဲ့ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈေတြ ျပုလုပ္သြားမွာ ျဖစ္တယ္။”

သူက စစ္တပ္၏ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ စစ္ဆင္ေရးနွင့္ ပတ္သက္၍ ကာကြယ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ “ဘယ္သူက စျပီး အျကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ခဲ့တာလည္း ဆိုတာကို နိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းအေနနဲ့ နားလည္ဖို့ လိုအပ္တယ္။ အဲ့ဒီလို အျကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈေတြ ဥပေရာနိုင္ငံမွာ ျဖစ္ေပၚခဲ့မယ္ဆိုရင္ ယူအက္စ္ မွာ လန္ဒန္ မွာ နယူးေရာ့ခ္မွာ ဝါရွင္တန္မွာ ျဖစ္ေပၚခဲ့မယ္ဆိုရင္ မီဒီယာေတြက ဘာေျပာမလဲ။”

စစ္တပ္ထံမွ မွတ္ခ်က္ ေတာင္းဆိုမႈ အေပၚ ျပန္လည္တုန့္ျပန္ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။

စင္စစ္ ဤျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာပုန္ကန္သူမ်ားမွ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ရဲကင္းစခန္းမ်ားနွင့္ စစ္တပ္ရင္း ဌာနခ်ုပ္ တစ္ခုအား ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္ ျသဂုတ္လ ၂၅ ရက္တြင္ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အင္းဒင္ရွိ ရာခ်ီေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ရြာသားမ်ားသည္ ဘုန္းျကီးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း၌ ခိုလံႈအကာကြယ္ယူခဲ့ရသည္။ ျသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ေန့တြင္မူ ေက်းရြာသို့ ျမန္မာ့ ေျခလွ်င္တပ္ရင္း ၃၃ မွ တပ္သား ၈၀ ခန့္ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။

ဗုဒၶဘာသာဝင္ ရြာသားငါးဦး၏ ေျပာျကားခ်က္အရ စစ္တပ္တာဝန္ရွိ အရာရွိျဖစ္သူမွ ၄င္းတို့အား လံုျခံုေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အတြက္ လုပ္အားေပးပါဝင္ နိုင္ေျကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္ ဟု သိရွိရသည္။ အင္းဒင္ရွိ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ရြာသားမ်ားပါဝင္ေသာ “လံုျခံုေရးအဖြဲ့” မွ ပါဝင္လိုသူမ်ားကို အဆိုပါ စစ္တပ္အရာရွိက ေတြ့ ရွိစုစည္းခဲ့သည္ ဟု အဖြဲ့ဝင္မ်ား နွင့္ ရြာသားမ်ား က ဆိုသည္။

ေနာက္ပိုင္းေန့မ်ားတြင္မူ စစ္သားမ်ား၊ ရဲနွင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ရြာသားမ်ားသည္ အင္းဒင္ရွိ ရိုဟင္ဂ်ာမူစလင္မ်ား၏ ေနအိမ္အမ်ားစုအား မီးရွို့ ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္ဟု ဗုဒၶဘာသာဝင္ ရြာသား တစ္ဒါဇင္မွ ဆိုသည္။

ရဲတစ္ဦးက ၄င္း၏ အုပ္ခ်ုပ္သူအရာရွိသည္ ゞင္းအား ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားေနထိုင္သည့္ ဧရိယာမ်ားကို “သြားေရာက္ ရွင္းလင္းရန္” နႈတ္မိန့္ေပးခဲ့ျပီး၊ ၄င္းမွမူ ဤသည္မွာ မီးရွို့ဖ်က္ဆီးပစ္ရန္ျဖစ္ေျကာင္း အနက္ေကာက္ယူခဲ့သည္ ဟု ဆိုသည္။ ဒုတိယ ရဲတစ္ဦး မွ ၄င္းပါဝင္ခဲ့သည့္ အင္းဒင္ရြာ၏ ေျမာက္ဘက္ရွိ ေက်းရြာမ်ားအေပၚ က်ူးလြန္သည့္ ဝင္ေရာက္ စည္းနင္းမႈမ်ား အေျကာင္း ေဖာ္ျပ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ လံုျခံုေရးတပ္သားမ်ားသည္ အရပ္သားအကၤ࿿်ီမ်ားနွင့္ ေဘာင္းဘီမ်ားအား ဝတ္ဆင္၍ ရြာသားမ်ားျကားတြင္ ေရာေနွာေနေစရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေျကာင္း ၄င္းဒုတိယေျမာက္ ရဲနွင့္ အင္းဒင္ရွိ ဗုဒၶဘာသာဝင္ အုပ္ခ်ုပ္ေရးမႉး ေမာင္သိန္းေခ်တို့ထံမွ ျကားသိရသည္။

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား အင္းဒင္မွ ထြက္ေျပးသြားျပီးသည့္ေနာက္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ရြာသားမ်ားသည္ ၄င္းရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ျကက္မ်ား၊ ဆိတ္မ်ားအပါအဝင္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအား သိမ္းယူခဲ့ေျကာင္း ဗုဒၶဘာသာဝင္ေဒသခံမ်ားမွ Reuters သတင္းဌာနသို့ ေျပာျကား ခဲ့သည္။ သို့ေသာ္ တန္ဖိုးျကီးမားသည့္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားနွင့္ နြားမ်ားကဲ့သို့ေသာ ပစၥည္းအမ်ားစုကိုမူ အမွတ္ (၈) လံုျခံုေရး ရဲတပ္ဖြဲ့ခြဲမွ တပ္မႉးျဖစ္သူ သန့္ဇင္ဦးက သိမ္းယူသြားခဲ့ျပီး ေရာင္းခ်ခဲ့ေျကာင္း ပထမရဲအရာရွိနွင့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ုပ္သူတို့မွ ထြက္ဆိုခဲ့ျကသည္။

တပ္မႉးျဖစ္သူ သန့္ဇင္ဦးထံ ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္ တစ္စံုတစ္ရာ မွတ္ခ်က္ေပးျခင္းမရွိခဲ့ပါ။

ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူ ရဲမႉးျကီး မ်ိုးသူစိုး က ရဲတပ္ဖြဲ့ ဝင္မ်ားမွ ေက်းရြာမ်ားကို မီးရွို့ျခင္း သို့မဟုတ္ အရပ္ဝတ္မ်ား ဝတ္စားျခင္း တို့နွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ သာဓကျဖစ္ရပ္မ်ိုးကို သူ မသိေျကာင္း ေျပာသည္။ “သြားရွင္းပစ္” (သို့မဟုတ္)ေက်းရြာေတြကို “မီးရွို့ပစ္” ဆိုတဲ့ အမိန့္ မ်ိုး မရွိဘူး ဟု သူက ဆိုသည္။

“ဒါက လံုးဝမျဖစ္နိုင္တဲ့ ကိစၥပါ ခင္ဗ်။” ဟု သူက ရိုက္တာကို ေျပာျပသည္။ “တကယ္လို့ အဲ့လို ဟာမ်ိုး ရွိတယ္ဆိုရင္ တရားဝင္ တင္ျပေပါ့ ဒါ ကြ်န္ေတာ္တို့ တရားဝင္ စံုစမ္းရမယ့္ အေျခအေနေတြပါ။”

“ဒါေပမယ့္ အခု ခင္ဗ်ားတို့ ေျပာတဲ့ ဟာအရ ဆိုရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို့က စံုစမ္းျပီး ျပန္ေတာ့ ေလ့လာျကည့္ပါမယ္ ခင္ဗ်။ ဒါေပမယ့္ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ လံုျခံု ေရး တပ္ဖြဲ့ ဝင္မ်ား အေနနဲ့ ကေတာ့ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အမိန့္ေတြ ညွြန္ျကားခ်က္ေတြ ရွိတယ္။ အဆင့္ဆင့္ ကြပ္ကဲမႈေတြ ရွိတယ္။ အဲ့ဒီ အေပၚ မွာ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရတဲ့ ေျကာင့္မို့ ဒီျဖစ္စဉ္ေတြေတာ ့ ကြ်န္ေတာ္တို့ သိပ္ေတာ ့ မထင္ဘူးေပါ့ေနာ္။”

စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန့တြင္ အင္းဒင္ရွိ ရိုဟင္ဂ်ာ ရာခ်ီသည္ အနီးနား ကမ္းေျခတစ္ခုသို့ သြားေရာက္ခိုလံႈခဲ့ေျကာင္း သက္ေသမ်ားမွ ထြက္ဆိုခဲ့သည္။ အသတ္ခံရမည့္ ၁၀ ဦးမွာ ၄င္းတို့ထဲမွ ျဖစ္သည္။ ငါးဦးသည္ ငါးဖမ္းသမားမ်ား သို့မဟုတ္ ငါးေရာင္းခ်သူမ်ားျဖစ္ျကျပီး၊ နွစ္ဦးမွာမူ စတိုးဆိုင္မ်ား ဖြင့္ထားျကသည္၊ က်န္နွစ္ဦးသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား ျဖစ္ျကျပီး၊ ေနာက္ဆံုးတစ္ဦးမွာမူ အစၥလာမ္ဘာသာေရး ဆရာတစ္ဦးျဖစ္သည္။

ရိုဟင္ဂ်ာသက္ေသမ်ားမွ ေျပာျကားခ်က္အရ အစၥလာမ္ဘာသာေရး ဆရာျဖစ္သူ Abdul Malik သည္ စားေသာက္ရန္ အစား အေသာက္မ်ားနွင့္ ခိုလံႈဖို့အတြက္ ဝါးမ်ားရွာေဖြရန္ ၄င္း၏ ေက်းရြာသို့ ျပန္သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကမ္းေျခသို့ ၄င္းျပန္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ စစ္သားမ်ား နွင့္ လက္နက္ကိုင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ရြာသားမ်ား (အနည္းဆံုး ခုနွစ္ဦးခန့္) သည္ ၄င္းေနာက္မွ လိုက္ပါ လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ စစ္တပ္သည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ေခၚယူျပီး ေနာက္ အမ်ိုးသား ၁၀ ဦးအား ေရြးခ်ယ္၍ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေျကာင္း ဤသက္ေသမ်ားမွ ထြက္ဆိုခဲ့သည္။

အဆိုပါညေနခင္း၌ ရိုက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပံုတြင္ ၄င္းပုဂၢိုလ္ ၁၀ ဦး ရြာလမ္းျကားတစ္ခုေပၚ၌ ဒူးေထာက္ေနသည္ကို ေတြ့ ရွိရေပမည္။ စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္ေန့တြင္ ၄င္းတို့အား သခၤ࿿်ိုင္းတစ္ခုအနီးသို့ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေျကာင္း ဗုဒၶဘာသာဝင္ ရြာသားမ်ားမွ ဖြင့္ဟထြက္ဆိုခဲ့ျပီး၊ အဆိုပါေနရာတြင္ ၄င္းတို့ကို ဓာတ္ပံုရိုက္ကူးထားသည္ ကို ေတြ့ ရွိရသည္။ လံုျခံုေရးဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေဒသခံ ဗုဒၶဘာသာဝင္ လယ္သမားတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးေမာင္နီ ေပ်ာက္ဆံုးမႈနွင့္ပတ္သက္ျပီး ၄င္းတို့အား ေမးျမန္းခဲ့ေျကာင္း ရခိုင္လူျကီးတစ္ဦး၏ ေျပာျကားခ်က္အရ သိရွိရသည္။ ရခိုင္ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားနွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားတို့မွ ၄င္းတို့အေနနွင့္ အဆိုပါလယ္သမားေပ်ာက္ဆံုးမႈသည္ ၄င္းရိုဟင္ဂ်ာ ၁၀ ဦးနွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနေျကာင္း သက္ေသအေထာက္အထား တစ္စံုတစ္ရာမရွိေျကာင္း Reuters သတင္းဌာနသို့ ေျပာျကားခဲ့သည္။

စစ္သားမ်ားမွ ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားအား ၄င္းတို့ကို သတ္မည့္ေနရာသို့ ေခၚေဆာင္သြား သည္ကို ၄င္းတို့မွာ ျကည့္ရႈေနခဲ့ရေျကာင္း ဗုဒၶဘာသာဝင္ သံုးဦးမွ သက္ေသထြက္ဆိုခဲ့သည္။ က်င္းတူးသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ အျငိမ္းစားစစ္သား စိုးေခ်အဆိုအရ ဦးေမာင္နီ၏သားမ်ား အား တာဝန္ရစစ္တပ္အရာရွိမွ ဖိတ္ျကားခဲ့ျပီး၊ ပထမဆံုး သတ္ျဖတ္မႈကို ေဆာင္ရြက္ေစခဲ့ေျကာင္း သိရွိရသည္။ ပထမဆံုးသားျဖစ္သူသည္ အစၥလာမ္ဘာသာေရးဆရာ Abdul Malik ၏ ဦးေခါင္းအား ခုတ္ျဖတ္ခဲ့ေျကာင္း စိုးေခ်မွ ထြက္ဆိုသည္။ ဒုတိယသားျဖစ္သူသည္ ေနာက္ထပ္အမ်ိုးသားတစ္ဦး၏ လည္ပင္းအား ခုတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။

ရခိုင္လူျကီးတစ္ဦးမွ Reuters သတင္းေထာက္မ်ားထံသို့ သတ္ျဖတ္ျပီးေနာက္ ရိုက္ကူးထားသည့္ ဓာတ္ပံုအား ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ၄င္းအေနနွင့္ မည္သည့္အတြက္ေျကာင့္ Reuters သတင္းဌာနထံသို့ ဤအခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝဖို့ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေျကာင္း ေမးျမန္းရာ ၄င္းမွ – “ဒီကိစၥမွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ ဒီလိုမ်ိုး အနာဂါတ္မွာ ထပ္ျဖစ္မွာကို မလိုလားဘူး” ဟု က်ပ၄င္းမွ ဆိုခဲ့သည္။

Reuters

Share.

Leave A Reply