ျမန္မာႏိုင္ငံလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအတြင္း ကေလးမ်ားအၾကမ္းဖက္ခံရမႈ ျမွင့္တက္ေနဆဲ အေပၚ ညီမွ်ျခင္းျမန္မာစိုးရိမ္

0

ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ အတြင္း နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ အသုံးျပဳမႈမ်ား ျမွင့္တက္ေနဆဲဟု ကုလသမဂၢလုံၿခဳံေရး ေကာင္စီသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မွ တင္သြင္းခဲ့သည့္ အစီရင္ခံစာကို ဇန္န၀ါရီလ၊ ၁၅ရက္ေန႔တြင္ထုတ္ျပန္လိုက္ပါသည္။

ထိုအစီရင္ခံစာတြင္ ကေလးစစ္သားအသံုးျပဳမႈရပ္တန္႔ေရးအတြက္ ျမန္မာအစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားတိုးတက္လာသည္ဟု အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ္လည္း လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအတြင္း ကေလးမ်ား အေပၚအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ဆက္လက္ရွွိေနေသးေၾကာင္း ေထာက္ျပထားသည္။

ညီမွ်ျခင္းျမန္မာ၏ ဒါရိုက္တာျဖစ္သူ ဦးေအာင္မ်ဳိးမင္းကစစ္ပဲြေတြေၾကာင့္ ကေလးေတြ ထိခိုက္ေသဆံုးမႈေတြ မ်ားျပားလာတာေတြ႔ေနရပါတယ္။ အရပ္သားေတြ ေနထိုင္တဲ့ေနရာမွာ လက္နက္ၾကီးေတြ ဗံုးဆံေတြက်လို႔ လသားငယ္ေလးေတြ အပါအ၀င္ ကေလးေတြ ေသဆံုးမႈက မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ လက္နက္မဲ့ျပည္သူေတြ အထူးသျဖင့္ ကေလးငယ္ေတြကို မထိခိုက္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးဖို႔ စစ္ပဲြေတြမွာ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနတဲ့အဖဲြ႔ေတြအားလံုး တာ၀န္ရွိသလို ေလးစားလိုက္နာ သင့္ပါတယ္။ အေကာင္းဆံုးကေတာ့ စစ္ပဲြေတြ အျမန္ဆံုးရပ္စဲဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္”

အစီရင္ခံစာေရးသား တင္သြင္းရမည့္ ကာလအခ်ိန္(၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ၊ ၁ ရက္ –  ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၊ ၃၀ ရက္) အတြင္း ကေလးငယ္(၂၁)ဦးဟာ အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ ျခင္းခံခဲ့ရၿပီး၊ (၄၀)ဦးမွာ ဖမ္းဆီးခံရျခင္းႏွင့္ ျပန္ေျပးဆြဲခံခဲ့ရသည္။ကေလးေပါင္း(၄၁)ဦးဟာ အသတ္ခံ ရၿပီး၊ (၁၀၄)ဦးသည္ ေသရာပါဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ရရွိခဲ့ရသည္။အမ်ားစုဟာ ေျမျမႈပ္မိုင္းႏွင့္ေပါက္ကြဲေစ ႏိုင္သည့္ လက္နက္မ်ား၏ သားေကာင္ျဖစ္ေနၾကရသည္ဟု အစီရင္ခံစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအၾကား ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ လက္နက္ထိၿပီး ကေလး ေသဆုံးသူေပါင္း (၅၃)ဦးရွိခဲ့သည္ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၁)ရက္ေန႔ မနက္၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း မုံးကိုးၿမိဳ႔နယ္၊ ပူ၀မ္ေက်းရြာ အတြင္းသို႔ လက္နက္ႀကီးပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေနအိမ္၀န္းအတြင္း ေဆာ့ကစားေနေသာ ၂ႏွစ္အရြယ္ မမန္ရွန္ဇုန္းေမွ်ာ္ ေသဆုံးခဲ့ရၿပီး၊ ၆ႏွစ္အရြယ္ ေမာင္လဂီြေဘာမ္လာန္းႏွင့္ ၅ႏွစ္အရြယ္ ေမာင္လဂြီတိန္႔က်န္းတို႔ ဒဏ္ရာအျပင္းအထန္ရရွိခဲ့သည္ဟု ျမန္မာတိုင္း(မ္) သတင္းစာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထိုအစီရင္ခံစာတြင္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ေဆးရုံမ်ားကို ပစ္ခတ္ျခင္းမ်ားလည္းရွိသည့္အျပင္၊ စာသင္ ေက်ာင္းႏွင့္ေဆးရုံမ်ားကို လစဥ္ စစ္ရိကၡာသိုေလွာင္ျခင္း၊ ညအိပ္ျခင္း၊ စစ္တပ္ အေျပာင္းအလဲ ျပဳျခင္းမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳခဲ့မႈ (၂၃)ၾကိမ္ရွိသည္ဟု ဆိုထားပါသည္။

အစီရင္ခံစာတြင္ ကေလးစစ္သားမ်ားကို ျပန္လည္လြတ္ေပးဖို႔ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား မရွိလုပ္ေဆာင္းေပးရန္၊ ျခြင္းခ်က္မရွိ ခ်က္ခ်င္း လြတ္ေပးရန္၊ ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင့္ အစိုးရထံသို႔ အႀကံျပဳထားသည္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားကိုလည္း ကေလးစစ္သားအသုံးျပဳမႈ ရပ္တန္႔ရန္ႏွင့္ ကာကြယ္ရန္ အတြက္(Myanmar Countary Task Force) ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေစာင့္ၾကပ္ျခင္း၊ အစီရင္ခံျခင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ အႀကံျပဳထားသည္။

ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြကို ကုလသမဂၢအဖြဲ႔က ေျပာထားသည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဦးေအာင္မ်ဳိးမင္က ထပ္မံၿပီး အခုလို လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္ခံရသည့္ ကေလးမ်ား တရားမ်ွတမႈရရွိေရးအတြက္ ဥပေဒျဖင့္ ကာကြယ္ေပးၿပီး၊ မျဖစ္ေအာင္တားဆီးဖို႔လိုသလို ျဖစ္လာရင္လဲ နစ္နာမႈအတြက္ ကုစားမႈ ေတြ လုပ္ေစခ်င္ပါတယ္ ဟု ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းက ဆိုပါသည္။

ဤအစီရင္ခံစာတြင္ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္ပဋိပကၡေၾကာင့္ ကေလးမ်ားအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ထည့္သြင္းထားျခင္းမရွိေသးဟု ဆိုထားပါသည္။

အစီရင္ခံစာ အျပည့္အစုံ။    ။ Fourth report on the impact of armed conflict on children in Myanmar

 

Share.

Leave A Reply