၂၀၁၈ ခုုႏွစ္ လူ႕အခြင့္အေရးပညာေပး နည္းျပသင္တန္းေလ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း

0

ညီမွ်ျခင္းျမန္မာ (Equality Myanmar) ရဲ႕ ၂၀၁၈ ခုနွစ္အတြက္ လူ႕အခြင့္အေရးပညာေပး နည္းျပသင္တန္းေလ်ာက္လႊာမ်ားကိုစတင္ေခၚယူလ်က္ရိွပါၿပီ။ ယခုနွစ္ TOT မွာ အထက္ျမန္မာျပည္အတြက္ အထူးရည္ရြယ္တာေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မေကြးတုိင္း၊ စစ္ကိုင္းတုိင္းနွင့္ မႏၱေလးတုိင္း(ေနျပည္ေတာ္) မွ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားေလ်ာက္ထားနုိင္ပါၿပီ။သင္းတန္းေဖာင္ရယူရန္

Share.

Leave A Reply