မာတီမီဒီယာ

ရုပ္သံ သတင္းအခ်က္
0

ျမန္မာႏိုုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးပညာေပး၊ စည္းရံုုးလႈံ႕ေဆာ္သည့္လုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ပါ၀င္လွဴဒါန္းဖိုု႔ဖိတ္ေခၚပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႕၏ #၃၃ရက္တာစိန္ေခၚမႈ တြင္ပါဝင္ခဲ့ေသာ အလႈရွင္မ်ားကို ဤေနရာကေန ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါသည္။ ဇာလီဝင္း- အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀ ဦးမိုးျမတ္တင္ဦး – အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀၀ ကြၽန္ေတာ္တို႕ညီမွ်ျခင္းျမန္မာအေနျဖင့္ ယခုအခ်ိန္ထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀၀၀အနက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ -(၃၀၀)ကို (၂)ဦးထံ မွ လႈဒါန္းခဲ့ပါသည္။…

ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းမ်ား
ရုပ္သံ ေတးသီခ်င္းမ်ား
0

ေျမျမွဳပ္မိုင္း

ေရး၊ ဆို —– ေစာဖိုးခြား *** (အိုး..ႏိုး..ႏိုး..ႏိုး………ေျမျမွဳပ္မိုင္း)၄ * လမိုက္ညရဲ့လွည့္ကြက္ အိပ္မက္ဆိုး ( ေမေမ )၂..ညတိုင္းလန္႔ေအာ္ငို က်ိန္စာေျမလိုအျဖစ္ဆိုး ဘ၀ေတြကို ဘယ္သူလာကာေျဖရွင္းေပးမွာတုန္း *** (ေဟး..ႏိုး..ႏိုး……..ေျမျမွဳပ္မိုင္း)၄ * အမုန္းတရားမ်ားရဲ့…