Browsing: ၀န္ထမ္းေလ်ွာက္လႊာေခၚယူ

၀န္ထမ္းေလ်ွာက္လႊာေခၚယူ
2

Equality Myanmar မွ အလုပ္သင္နည္းျပ (၄) ဦးကုိ ရန္ကုုန္ႏွင့္ မႏၱေလးတိုု႔တြင္၂၀၁၇ ခုနွစ္ စက္တင္ဘာလ (၁) ရက္ေန႔ မွ နိဳ၀င္ဘာလ( ၃၁)…

၀န္ထမ္းေလ်ွာက္လႊာေခၚယူ
0

“ညီမွ်ျခင္းျမန္မာ” (ယခင္-လူ႕အခြင့္အေရးပညာေပးဌာန (ျမန္မာႏိုင္ငံ) HREIB) သည္ အျမတ္အစြန္းအတြက္ မရည္ရြယ္သည့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အေျခခံျပည္သူလူထုမ်ားအတြက္ ဦးတည္၍ လူ႕အခြင့္အေရး ပညာေပးျခင္း…